Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт

./index.php
Детайли:
Номер на договора: ЗОП-14-93
Предмет на договора: "Преустройство на служебен Граничен Контролно Пропускателен Пункт на Летище Варна (КПП 1/3)"
Дата на договора: 30-09-2014 15:17:38
Дата на публикуване: 30-09-2014 15:17:38
Статус: Възложена
Документ Описание Дата на публикуване
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОППублична покана ЗОП-14-093/903421830-09-2014 15:17:38
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПДокументация ЗОП-14-09330-09-2014 15:17:38
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОППротокол № 1 ЗОП-14-09317-10-2014 12:25:38
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПДоговор ЗОП-14-09328-10-2014 13:58:27