Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт

./index.php
Детайли:
Номер на договора: ПП-14-099
Предмет на договора: Преустройство на аптека и магазин във ВИП/Бизнес салон „Пристигащи“ в Терминал 2, летище Варна
Дата на договора: 27-10-2014 16:00:00
Дата на публикуване: 24-10-2014 18:14:52
Статус: Възложена
Документ Описание Дата на публикуване
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПТехническо задание с приложения ЗОП-14-09927-10-2014 16:48:53
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПУказания и образци ЗОП-14-09927-10-2014 16:48:53
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОППроекто-договор ЗОП-14-09927-10-2014 16:48:54
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОППублична покана ЗОП-14-09927-10-2014 16:48:54
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПРазяснения ЗОП-14-09931-10-2014 16:35:54
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОППротокол от работа комисия ЗОП-14-09921-11-2014 14:00:00
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПДоговор за изпълнение ЗОП-14-09924-11-2014 10:14:56
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПДопълнително споразумение към Договор ЗОП-14-09904-12-2014 18:14:57