Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт

./index.php
Детайли:
Номер на договора: ПП-14-080
Предмет на договора: Строителство на път за достъп до резервоари за самолетно гориво на ГСМ, летище Варна
Дата на договора: 27-08-2014 12:00:00
Дата на публикуване: 27-08-2014 13:56:00
Статус: Възложена
Документ Описание Дата на публикуване
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПИнвестиционен проект ЗОП-14-08027-08-2014 15:33:24
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПУказания и образци ЗОП-14-08027-08-2014 15:33:26
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПТехническо задание ЗОП-14-08027-08-2014 15:33:28
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОППроекто договор ЗОП-14-08027-08-2014 15:33:30
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОППублична покана ЗОП-14-08027-08-2014 15:33:48
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПРазяснения ЗОП-14-08003-09-2014 15:49:29
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОППротоколи от работа на комисия ЗОП-14-08009-10-2014 17:58:00
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПДоговор за изпълнение ЗОП-14-08030-10-2014 09:35:21
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПДопълнително споразумение към Договор ЗОП-14-08009-04-2015 17:11:07