Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт

./index.php
Детайли:
Номер на договора: ЗОП-14-78
Предмет на договора: "Проектиране разширението на североизточната част на перона на Летище Бургас"
Дата на договора: 19-08-2014 11:00:00
Дата на публикуване: 19-08-2014 11:40:26
Статус: Възложена
Документ Описание Дата на публикуване
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПРешение за стартиране ЗОП-14-07819-08-2014 11:40:26
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПОбявление за стартиране ЗОП-14-07819-08-2014 11:40:27
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПДокументация за участие ЗОП-14-07819-08-2014 11:40:28
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПВъпроси/Отговори № 1 ЗОП-14-07825-09-2014 12:28:28
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПРешение за удължаване на срока ЗОП-14-07803-10-2014 13:20:33
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОППротокол № 1 ЗОП-14-07823-10-2014 11:48:29
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОППротокол № 2 ЗОП-14-07827-10-2014 15:32:18
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОППротокол № 3 ЗОП-14-07804-11-2014 16:02:13
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОППроверка чл. 70, ал. 1 ЗОП-14-07811-11-2014 11:50:21
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПРешение за класиране ЗОП-14-07818-11-2014 10:58:33
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОППротокол № 4 ЗОП-14-07818-11-2014 13:36:57
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПДоговор/основен ЗОП-14-07805-01-2015 10:54:21
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПДоговор/Подизпълнител ЗОП-14-07809-02-2015 14:25:34