Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт

./index.php
Детайли:
Номер на договора: ПП-14-085
Предмет на договора: Изготвяне на работен проект за дренажна система на писта за излитане и кацане на летище Бургас
Дата на договора: 04-09-2014 12:00:00
Дата на публикуване: 04-09-2014 08:00:36
Статус: Възложена
Документ Описание Дата на публикуване
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПТехническо задание ЗОП-14-08504-09-2014 16:47:36
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОППриложение към техническо задание ЗОП-14-08504-09-2014 16:47:37
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПУказания и образци ЗОП-14-08504-09-2014 16:47:38
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОППроекто-договор ЗОП-14-08504-09-2014 16:47:38
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОППублична покана ЗОП-14-08504-09-2014 16:47:38
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОППротокол от работа на комисия ЗОП-14-08514-10-2014 10:15:00