Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт

./index.php
Детайли:
Номер на договора: ПП-14-095
Предмет на договора: Подобрения на ВИП зона в Терминал 1 на Летище Бургас
Дата на договора: 15-10-2014 12:00:00
Дата на публикуване: 15-10-2014 08:54:49
Статус: Възложена
Документ Описание Дата на публикуване
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПТехническо задание с приложение ЗОП-14-09515-10-2014 12:11:31
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПУказания и образци ЗОП-14-09515-10-2014 12:11:33
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОППроекто-договор ЗОП-14-09515-10-2014 12:11:33
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОППублична покана ЗОП-14-09515-10-2014 12:11:33
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОППротокол от работа на комисия ЗОП-14-09521-11-2014 14:30:34