Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт

./index.php
Детайли:
Номер на договора: ЗОП-14-83
Предмет на договора: "Изработване на комплексен проект за изграждане на депа за разделно събиране на битови отпадъци в обществена и гранична зона на Летище Бургас"
Дата на договора: 19-09-2014 13:49:21
Дата на публикуване: 19-09-2014 13:49:21
Статус: Възложена
Документ Описание Дата на публикуване
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОППублична покана ЗОП-14-083/903382919-09-2014 13:49:21
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПДокументация ЗОП-14-08319-09-2014 13:49:21
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОППротокол № 1 ЗОП-14-08317-10-2014 10:34:22
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОППротокол № 2 ЗОП-14-08317-10-2014 10:34:22
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОППротокол № 3 ЗОП-14-08317-10-2014 10:34:22
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПДоговор ЗОП-14-08330-10-2014 13:26:57