Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт

./index.php
Детайли:
Номер на договора: ЗОП-14-79
Предмет на договора: "Изработване на комплексен проект за изграждане на депа за разделно събиране на битови отпадъци в обществена и гранична зона на Летище Варна"
Дата на договора: 19-09-2014 13:21:00
Дата на публикуване: 19-09-2014 09:08:09
Статус: Възложена
Документ Описание Дата на публикуване
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОППублична покана ЗОП-14-079/903382819-09-2014 09:08:09
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПДокументация ЗОП-14-07919-09-2014 09:08:09
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОППротокол № 1 ЗОП-14-07916-10-2014 11:24:33
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОППротокол № 2 ЗОП-14-07916-10-2014 11:24:33
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОППротокол № 3 ЗОП-14-07916-10-2014 11:24:33
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПДоговор ЗОП-14-07930-10-2014 13:25:48