Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт

./index.php
Детайли:
Номер на договора: ПП-14-104
Предмет на договора: Подобрения в достъпната среда и безопасността на пешеходните зони на Летище Бургас
Дата на договора: 08-12-2014 14:40:00
Дата на публикуване: 08-12-2014 10:28:24
Статус: Възложена
Документ Описание Дата на публикуване
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПТехническо задание ЗОП-14-10408-12-2014 14:50:25
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПУказания и образци ЗОП-14-10408-12-2014 14:50:25
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОППроекто-договор ЗОП-14-10408-12-2014 14:50:25
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОППротокол от работа комисия ЗОП-14-10416-01-2015 10:00:00
Договор, сключен по реда на чл.14, ал.5 от ЗОПДоговор за изпълнение ЗОП-14-10426-01-2015 18:28:26