Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: ЗОП-15-057
Предмет на поръчката: Доставка на 18 комплекта (9 комплекта за Сектор ПБС-Летище Варна и 9 комплекта за Сектор ПБС-Летище Бургас) газонепроницаеми автономни защитни химически костюми с торба за защита на дихателния апарат, за многократна употреба, включително обучение на персонала
Дата на публикуване: 18-09-2015 09:13:16
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 15-10-2015 16:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участиеДокументация по обществена поръчка ЗОП-15-05718-09-2015 09:13:16
Решение за откриване на обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка ЗОП-15-05718-09-2015 09:13:16
Обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка ЗОП-15-05718-09-2015 09:13:17
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1 от дейността на комисията ЗОП-15-05726-10-2015 14:33:51
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2 от дейността на комисията ЗОП-15-05726-10-2015 14:33:52
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти ЗОП-15-05703-11-2015 12:21:44
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 3 от дейността на комисията ЗОП-15-05706-11-2015 15:17:47
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 4 от дейността на комисията ЗОП-15-05706-11-2015 15:17:47
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 5 ЗОП-15-05720-11-2015 13:58:43
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителРешение за класиране ЗОП-15-05720-11-2015 13:58:43
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор ЗОП-15-05704-01-2016 12:19:22