Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: ЗОП-15-062
Предмет на поръчката: "Рехабилитация на пътека за рулиране "Н" на Летище Бургас
Дата на публикуване: 02-10-2015 10:42:17
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 02-11-2015 16:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиПроект ЗОП-15-06202-10-2015 10:43:22
Решение за откриване на обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка ЗОП-15-062 /690278/02-10-2015 10:43:27
Обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка ЗОП-15-062 /690279/02-10-2015 10:43:27
Документация за участиеДокументация за участие ЗОП-15-06202-10-2015 10:43:27
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1 от дейността на комисията - ЗОП-15-06210-11-2015 15:03:30
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2 от дейността на комисията - ЗОП-15-06210-11-2015 15:03:31
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти ЗОП-15-06212-11-2015 14:44:40
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 3 от дейността на комисията ЗОП-15-06220-11-2015 14:02:16
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 4 от дейността на комисията ЗОП-15-06220-11-2015 14:02:16
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителРешение за класиране на участниците и определяне на изпълнител ЗОП-15-06220-11-2015 14:02:17
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за изпълнение на обществена поръчка ЗОП-15-06214-12-2015 12:46:10