Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: ЗОП-15-044
Предмет на поръчката: "Рехабилитация на обслужващи пътища в зона с ограничен достъп - Летище Варна
Дата на публикуване: 14-08-2015 15:15:00
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 11-09-2015 16:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участиеДокументация за участие ЗОП-15-04414-08-2015 15:15:04
Решение за откриване на обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка ЗОП-15-04414-08-2015 15:15:05
Обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка ЗОП-15-04414-08-2015 15:15:05
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1 от дейността на комисията ЗОП-15-04416-09-2015 11:26:29
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2 от дейността на комисията ЗОП-15-04416-09-2015 11:26:30
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 3 от дейността на комисията ЗОП-15-04416-09-2015 16:18:48
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти ЗОП-15-04416-09-2015 16:18:48
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 4 от дейността на комисията ЗОП-15-04425-09-2015 16:17:18
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителРешение за класиране ЗОП-15-04425-09-2015 16:17:18
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за обществена поръчка ЗОП-15-04414-10-2015 10:42:33