Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: ЗОП-15-076
Предмет на поръчката: Строителство на пътеки за рулиране на Летище Варна и Летище Бургас по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Строителство на пътека за рулиране „А“на Летище Варна и Обособена позиция № 2 – Строителство на пътека за рулиране „А“на Летище Бургас
Дата на публикуване: 09-12-2015 14:01:47
Статус: Прекратена
Краен срок за подаване на оферти: 03-02-2016 16:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Решение за откриване на обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка ЗОП-15-076 (701505)09-12-2015 14:01:47
Обявление за обществена поръчкаОблявление за обществена поръчка ЗОП-15-076 (701506)09-12-2015 14:01:47
Документация за участиеТехническо задание (български език) ЗОП-15-07609-12-2015 14:01:48
Документация за участиеТехническо задание (EN) ЗОП-15-07609-12-2015 14:01:50
Документация за участиеИнвестиционен проект BG_EN09-12-2015 14:01:50
Документация за участиеМетодика за оценка на офертите (български език) ЗОП-15-07609-12-2015 14:01:50
Документация за участиеМетодика за оценка на офертите (EN) ЗОП-15-07609-12-2015 14:01:51
Документация за участиеУказания за подготовка на заявлението за участие/първоначалната оферта, ред и условия за провеждане на процедура на договаряне с обявление (български език) ЗОП-15-07609-12-2015 14:01:51
Документация за участиеУказания за подготовка на заявлението за участие/първоначалната оферта, ред и условия за провеждане на процедура на договаряне с обявление (EN) ЗОП-15-07609-12-2015 14:01:51
Документация за участиеОбразци на документи (български език) ЗОП-15-07609-12-2015 14:01:51
Документация за участиеОбразци на документи (EN) ЗОП-15-07609-12-2015 14:01:51
Документация за участиеПроект на договор BG_EN ЗОП-15-07609-12-2015 14:01:51
Разяснение по обществена поръчкаРазяснения №1 по обществена поръчка ЗОП-15-07613-01-2016 09:15:32
Решение за промяна по обществена поръчкаРешение за прекратяване на обществена поръчка ЗОП-15-07613-01-2016 15:08:42