Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: ЗОП-15-038
Предмет на поръчката: "Изграждане на дренажна система на писта за излитане и кацане на Летище Бургас"
Дата на публикуване: 29-05-2015 10:37:48
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 26-06-2015 16:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участиеДокументация за участие в обществена поръчка ЗОП-15-03829-05-2015 10:37:49
Обществени поръчкиПроект по обществена поръчка ЗОП-15-03829-05-2015 10:39:20
Решение за откриване на обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка ЗОП-15-03829-05-2015 10:39:25
Обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка ЗОП-15-03829-05-2015 10:39:25
Разяснение по обществена поръчкаРазяснения №1 по обществена поръчка ЗОП-15-03819-06-2015 16:11:58
Протокол от дейността на комисиятаПротокол №1 от дейността на комисията ЗОП-15-03803-07-2015 12:31:30
Протокол от дейността на комисиятаПротокол №2 от дейността на комисията ЗОП-15-03803-07-2015 12:31:30
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти ЗОП-15-03816-07-2015 15:40:24
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 3 от дейността на комисията ЗОП-15-03828-07-2015 12:04:00
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 4 от дейността на комисията ЗОП-15-03828-07-2015 12:04:00
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителРешение за класиране ЗОП-15-03828-07-2015 12:04:00
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за изпълнение на обществена поръчка ЗОП-15-03821-08-2015 10:39:37