Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: ЗОП-14-103
Предмет на поръчката: Строителство на нов служебен Граничен Контролно-Пропускателен Пункт на летище Бургас
Дата на публикуване: 08-12-2014 14:23:16
Статус: Прекратена
Краен срок за подаване на оферти: 22-01-2015 16:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Решение за откриване на обществена поръчкаZOP-14-103 Appendix 1 - Decision.pdf08-12-2014 16:11:33
Документация за участиеДокументация за участие08-12-2014 16:12:12
Разяснение по обществена поръчкаРазяснения 119-12-2014 15:31:17
Разяснение по обществена поръчкаРазяснения 213-01-2015 11:31:17
Разяснение по обществена поръчкаРазяснения 315-01-2015 14:11:18
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1 - ЗОП-14-10323-01-2015 16:23:16
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2 - ЗОП-14-10311-02-2015 14:23:16
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти - ЗОП-14-10311-02-2015 16:23:16
Протокол от дейността на комисиятаПротокол №316-02-2015 14:23:17
Протокол от дейността на комисиятаПротокол №417-03-2015 14:23:17
Решение за промяна по обществена поръчкаРешение за прекратяване20-03-2015 14:23:17