Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 16539
Предмет на поръчката: "Застраховка Отговорност на собственици и оператори на летища на Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД, гр. Варна за летище Варна и летище Бургас"
Дата на публикуване: 13-08-2015 13:53:35
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 05-10-2015 16:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Решение за откриване на обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка13-08-2015 13:53:35
Обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка13-08-2015 13:53:36
Документация за участиеДокументация за участие13-08-2015 13:56:12
Решение за промяна по обществена поръчкаКоригиран въпросник за летище Бургас26-08-2015 13:23:30
Решение за промяна по обществена поръчкаКоригиран въпросник за летище Варна26-08-2015 13:23:35
Решение за промяна по обществена поръчкаКоригиран проект на договор26-08-2015 13:23:37
Решение за промяна по обществена поръчкаРешение за промяна26-08-2015 13:25:43
Обществени поръчкиРазяснение по постъпило запитване16-09-2015 11:41:44
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1 от дейността на комисията06-10-2015 15:30:02
Съобщение за отваряне на ценовите офертисъобщение за отваряне на ценови оферти06-10-2015 15:32:02
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2 от дейността на комисията09-10-2015 12:30:02
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителРешение за класиране и избор на изпълнител16-10-2015 16:34:54