Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: ЗОП-15-024
Предмет на поръчката: Доставка, привеждане в работно състояние на оборудване за откриване на следи от експлозиви (ETD), обучение на персонала за работа с оборудването и доставка на консумативи за вземане на проби за период от 3 години
Дата на публикуване: 17-04-2015 11:49:38
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 18-05-2015 16:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Решение за откриване на обществена поръчкаРешение за стартиране на открита процедура17-04-2015 11:49:38
Обявление за обществена поръчкаОбявление17-04-2015 11:49:38
Документация за участиеПриложение №3 - Техническо задание17-04-2015 11:49:39
Документация за участиеУказания за участие17-04-2015 11:49:39
Документация за участиеПриложение 4 - Проект на договор17-04-2015 11:49:39
Документация за участиеПриложение 5 - Образци на документи17-04-2015 11:49:39
Разяснение по обществена поръчкаРазяснения 104-05-2015 16:47:26
Решение за промяна по обществена поръчкаРешение за промяна04-05-2015 16:47:27
Документация за участиеПриложение №3 - Техническо задание (след решение за промяна от 04.05.2015 г.)04-05-2015 16:47:27
Документация за участиеПриложение №4 - Проект на договор (след решение за промяна от 04.05.2015 г.)04-05-2015 16:47:27
Съобщение за отваряне на ценовите офертиUvedomlenie cena ZOP-15-024.doc21-05-2015 15:06:53
Протокол от дейността на комисиятаПротокол №1 от работата на комисия28-05-2015 12:32:06
Протокол от дейността на комисиятаПротокол №2 от работата на комисията28-05-2015 12:32:06
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителРешение за класиране28-05-2015 12:32:07
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за обществена поръчка ЗОП-15-02430-06-2015 10:13:17