Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: ЗОП-16-001
Предмет на поръчката: „Строителство на пътека за рулиране „А“ на Летище Варна и на пътека за рулиране „А“ на Летище Бургас“
Дата на публикуване: 27-01-2016 14:39:47
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 25-02-2016 16:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Решение за откриване на обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка ЗОП-16-00127-01-2016 14:39:47
Обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка ЗОП-16-00127-01-2016 14:39:47
Документация за участиеДокументация по процедура ЗОП-16-00127-01-2016 14:39:50
Документация за участиеОбразци по процедура ЗОП-16-00127-01-2016 15:12:13
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1 от дейността на комисията ЗОП-16-00114-03-2016 14:01:45
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2 от дейността на комисията ЗОП-16-00114-03-2016 14:01:45
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 3 от дейността на комисията ЗОП-16-00131-03-2016 14:03:30
Обществени поръчкиРешение за подбор по процедура на договаряне с обявление ЗОП-16-00131-03-2016 14:03:31
Документация за участиеДокументация Етап ІІ - ЗОП-16-00114-04-2016 14:36:16
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение № 1 ЗОП-16-00125-05-2016 16:15:12
Разяснение по обществена поръчкаПриложения към Разяснение № 1 ЗОП-16-00125-05-2016 16:15:12
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение № 2 ЗОП-16-00127-05-2016 12:51:36
Разяснение по обществена поръчкаПриложения към Разяснение № 2 ЗОП-16-00127-05-2016 12:51:36
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение № 3 ЗОП-16-00130-05-2016 11:04:09
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение № 4 ЗОП-16-00101-06-2016 15:01:45
Протокол от дейността на комисиятаДоклад от работата на комисията по процедура ЗОП-16-00101-08-2016 11:56:27
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителРешение за класиране по процедура ЗОП-16-00101-08-2016 11:56:27