Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: ЗОП-15-030
Предмет на поръчката: „Подмяна на системите за управление и контрол на светотехническото оборудване на летателното поле и подмяна на осветлението на светлинния подход на международни летища Варна и Бургас“
Дата на публикуване: 23-06-2015 16:20:53
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 23-07-2015 16:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Решение за откриване на обществена поръчкаРешение за откриване на процедура на договаряне без обявление23-06-2015 16:20:54
Протокол от дейността на комисиятаДоклад на комисията11-11-2015 15:06:42
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителРешение за избор на изпълнител11-11-2015 15:06:42
Договор за изпълнение на обществена поръчкадоговор22-12-2015 11:43:01