Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 16700
Предмет на поръчката: "Застраховка Имущество/Прекъсване на дейността и Тероризъм на Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД, гр. Варна за летище Варна и летище Бъргас."
Дата на публикуване: 28-09-2015 16:14:49
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 02-11-2015 16:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиРешение за откриване на процедура28-09-2015 16:04:38
Обществени поръчкиОбявление28-09-2015 16:04:42
Обществени поръчкиДокументация за участие28-09-2015 16:04:43
Документация за участиеВъпросник Част 128-09-2015 16:05:09
Документация за участиеВъпросник Част 228-09-2015 16:05:26
Документация за участиеВъпросник Част 328-09-2015 16:05:42
Обществени поръчкиДокументация за участие - Част 228-09-2015 16:13:16
Обществени поръчкиЗастрахователни суми Имущество 2016-201728-09-2015 16:14:21
Обществени поръчкиЗастрахователни суми Прекъсване на дейността 2016-201728-09-2015 16:14:49
Обществени поръчкиуведомление за техническа грешка07-10-2015 14:20:23
Разяснение по обществена поръчкаРазяснения22-10-2015 15:23:39
Протокол от дейността на комисиятапротокол от дейността на комисията07-11-2015 15:36:30
Обществени поръчкиРешение за предварителен подбор07-11-2015 15:36:47
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителРешение за класиране и избор на изпълнител02-12-2015 18:15:49
Протокол от дейността на комисиятаДоклад от работата на комисията02-12-2015 18:15:50