Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: ЗОП-15-075
Предмет на поръчката: „Изграждане на 20 kV захранване на летище Варна от подстанция Максуда”
Дата на публикуване: 18-12-2015 11:29:15
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 05-02-2016 16:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участиеДокументация за участие ЗОП-15-07518-12-2015 12:04:39
Решение за откриване на обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка ЗОП-15-07518-12-2015 12:05:35
Обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка ЗОП-15-07518-12-2015 12:06:10
Обществени поръчкиVAR 20kV MAKSUDA (2).zip18-12-2015 15:22:41
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение №1 по обществена поръчка ЗОП 15-07518-01-2016 15:46:21
Разяснение по обществена поръчкаРазяснения №2 по обществена поръчка ЗОП-15-07522-01-2016 09:10:45
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 1 от дейността на комисията ЗОП-15-07515-02-2016 11:37:03
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 2 от дейността на комисията ЗОП-15-07515-02-2016 11:37:04
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти ЗОП - 15-07502-03-2016 15:03:55
Протокол от дейността на комисиятаПротокол №3 от дейността на комисията ЗОП-15-07528-03-2016 15:08:41
Протокол от дейността на комисиятаПротокол №4 от дейността на комисията ЗОП-15-07528-03-2016 15:08:41
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителРешение за класиране на участниците ЗОП-15-07528-03-2016 15:08:42
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор ЗОП - 15-07525-05-2016 09:15:49