Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: ЗОП-14-100.2
Предмет на поръчката: „Изработване на работен проект за строеж: Реконструкция на пътека за рулиране „А“ на Летище Бургас“
Дата на публикуване: 24-09-2015 12:01:55
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 25-09-2015 12:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Решение за откриване на обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка ЗОП-14-100.224-09-2015 12:01:55
Протокол от дейността на комисиятаДоклад от дейността на комисията ЗОП-14-100.214-10-2015 15:52:23
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителРешение за класиране по процедура ЗОП-14-100.214-10-2015 15:52:24
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за обществена поръчка ЗОП-14-100.230-10-2015 12:09:03