Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт

Публична покана

Детайли

Номер на поканата: ЗОП-15-056
Предмет на поканата: "Подмяна на част от ВиК мрежата на летище Варна"
Дата на публикуване: 02-11-2015 13:38:54
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 11-11-2015 16:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиПроект02-11-2015 13:40:11
Обществени поръчкиПублична покана /9047228/ ЗОП-15-05602-11-2015 13:40:16
Обществени поръчкиДокументация за участие по общ. поръчка ЗОП-15-05602-11-2015 13:40:16
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1 от дейността на комисията ЗОП-15-05620-11-2015 14:09:19
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2 от дейността на комисията ЗОП -15-05620-11-2015 14:09:20
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор ЗОП-15-05630-11-2015 10:06:06