Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт

Публична покана

Детайли

Номер на поканата: ЗОП-15-073
Предмет на поканата: "Подобрения на Летищен Координационен Център, Терминал 1, Летище Варна"
Дата на публикуване: 09-12-2015 10:11:28
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 29-12-2015 16:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участиеДокументация по обществена поръчка ЗОП-15-07309-12-2015 10:11:29
Обществени поръчкиПублична покана (9048750) ЗОП-15-07309-12-2015 10:11:30
Протокол от дейността на комисиятаПротокол от дейността на комисията ЗОП-15-07327-01-2016 15:44:48
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за обществена поръчка ЗОП-15-07317-02-2016 12:32:24