Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт

Публична покана

Детайли

Номер на поканата: ЗОП-16-002
Предмет на поканата: „Реконструкция и подмяна на отводнителни канали на перон – зона Запад, летище Варна”
Дата на публикуване: 08-02-2016 15:49:53
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 17-02-2016 16:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиПублична покана /9050206/ - ЗОП-16-00208-02-2016 15:49:53
Документация за участиеДокументация за участие ЗОП-16-00208-02-2016 15:49:55
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение №1 - ЗОП-16-00211-02-2016 14:58:08
Разяснение по обществена поръчкаРазяснения 2 ЗОП-16-00212-02-2016 16:31:02
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 1 ЗОП-16-00224-02-2016 14:30:23
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 2 ЗОП-16-00224-02-2016 14:30:23
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор ЗОП-16-00210-03-2016 14:40:04